Transformační psychologie pro děti a dospělé

EFT – Emotional Freedom Techniques – technika emoční svobody

EFT se řadí mezi světově uznávané techniky spadající do oboru nazývaného energetická psychologie. Autorem metody je američan Gary Craig, který navázal na práce renomovaného psychologa dr. Rogera Callahana, zakladatele TFT.

Velmi příjemnými doteky a poklepáváním v oblasti určitých meridiánových drah dochází k harmonizaci energetického problému. Pod vedením terapeuta se tak velmi příjemnou metodou řeší problémy jak psychické, tak fyzické.

Doba konzultace 1 hodina

Objednat

NLP NeuroLingvistické programování

NLP JE KOMUNIKAČNÍ MODEL, KTERÝ SE ZABÝVÁ:

  • Zkoumáním vztahu mezi komunikací, způsobem přemýšlení a chování

  • Různými technikami pro zlepšení komunikace, změnu chování a dosažení cílů

NEURO-LINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

Neuro se vztahuje ke způsobu přemýšlení, tj. k různým (vědomým a nevědomým) způsobům zpracování informací pocházejících z vnějšího světa. Vaše vnímání světa je jenom Vaše subjektivní zkušenost. NLP se zabývá těmito subjektivními zkušenostmi. 

Lingvistické se vztahuje ke slovům. Lidé popisují zkušenosti a zážitky prostřednictvím slov. Kromě popisu zkušenosti jsou slova prostředkem vnímání. NLP vysvětluje, jaký dopad mají slova na Váš způsob přemýšlení, na změnu nálady a chování.

Programování se vztahuje k Vašim zvykům. Tyto zvyklosti předurčují kvalitu života. NLP používá jednoduché, ale velmi efektivní metody změny způsobu chování, které jsou v souladu s našimi hodnotami a cíli a vedou k požadovaným změnám.

Doba konzultace 1 hodina

Objednat