Konzultace v příjemném prostředí


1 hodina 700,- Kč

Objednávky po předchozí domluvě.

Z pracovní vytíženosti preferuji SMS nebo email, popřípadě převolám zpět.


Tel: +420 731 571 653

Email: marcela.szt@gmail.com

Adresa: Pode zdí 147/11, 748 01 Hlučín


Při terapii budeme řešit tyto problémy

stres, deprese, častá únava, sociální fobie, fobie
posttraumatická psychická porucha
fyzické bolesti, alergie
panické ataky, úzkosti
problémy v mezilidských vztazích
nízké sebevědomí, podceňování, pocit viny, ztráta motivace
poruchy příjmu potravy, nadváha, metabolické problémy
prokrastinace – chorobné odkládaní povinností
smutek, ztráta blízké osoby
dětské problémy (šikana, tréma, koktání), poruchy učení a chování
závislosti (alkohol, kouření, drogy)
chronické nemoci, psychické a sexuální problémy