Koučink


Koučování pomáhá osvojit si a rozvíjet ty nejlepší lidské vlastnosti. 

Je to forma vedení, která umožňuje přátelským způsobem docílit růstu v osobním, partnerském či pracovním životě.

Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou. 


Podstata koučinku

Pomoci lidem uvědomit si, co opravdu chtějí.

Docílit lepšího vnímání reality a zvýšit odpovědnost za svůj život.

Zaměřit se na budoucnost, osobní růst ve  všech oblastech a rozvoj duše i těla.