Koučink

Koučování pomáhá osvojit si a rozvíjet ty nejlepší lidské vlastnosti, je to dovednost, která umožňuje přátelským způsobem docílit růstu osobnosti.

Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou.

Podstata koučinku

Pomoci lidem uvědomit si, co opravdu chtějí.

Docílit lepšího vnímání reality a zvýšit odpovědnost.

Zaměřit se na budoucnost, osobní růst a rozvoj.

Objednat