Pro vás


Při terapii budeme řešit tyto problémy

 • stres, deprese, častá únava, sociální fobie, fobie
 • posttraumatická psychická porucha
 • fyzické bolesti, alergie,
 • panické ataky, úzkosti,
 • vztahové problémy – pracovní, partnerské, rodinné, mezilidské…
 • nízké sebevědomí, podceňování, pocit viny, ztráta motivace,
 • poruchy příjmu potravy, nadváha, metabolické problémy,
 • prokrastinace – chorobné odkládaní povinností.
 • smutek, ztráta blízké osoby…
 • Problémy u dětí  (šikana, tréma, koktání…), 
 • poruchy učení a chování
 • závislosti (alkohol, kouření, drogy, sebepoškozování…)
 • chronické nemoci, alergie, psychické a sexuální problémy…

Terapeuticko – relaxační techniky

 • reflexní terapie
 • kvantová kraniosakrální terapie
 • marmové ošetření obličeje
 • hloubková buňková muzikoterapie