Regresní terapie


Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením terapeuta. Klient se při tom vrací do doby nedávné, dětství, doby prenatální či ještě mnohem dále do minulosti duše. Uvědoměním a následným zpracováním vzpomínek (abreakcí) z dávné minulosti je možné se vyrovnat s jejich negativními vlivy na přítomnost.

Regrese má za cíl pochopit a zpracovat traumata, která se mohou projevit třeba i za velmi dlouhou dobu. Tato technika umožňuje také nahlédnout do podvědomých vzorců chování, smyslu života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme právě teď a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Nedílnou součástí každé této terapie je i progrese. Je to přesně ten Váš krok vpřed, který si touto technikou řídíte sami.

 Tato terapie má u mne svá pravidla. Tento postup se v mé praxi osvědčil s těmi nejlepšími výsledky.

Při prvním sezení se seznámíme, probereme Vaši životní situaci či problémy, které chcete řešit a společně domluvíme další postup.