Regresní terapie


Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením terapeuta. Klient se při tom vrací do doby nedávné, dětství, doby prenatální či ještě mnohem dále do minulosti duše. Uvědoměním a následným zpracováním vzpomínek (abreakcí) z dávné minulosti je možné se vyrovnat s jejich negativními vlivy na přítomnost. Negativními vlivy mohou být různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy (např. panické ataky, migrény, chorobné přejídání, stavy úzkosti, různá tělesná onemocnění s psychosomatickou příčinou atp.).

Regresní terapie má za cíl pochopit a zpracovat traumata, která se mohou projevit třeba i za velmi dlouhou dobu. Tato technika umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec a může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme právě teď a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech. 

Doba konzultace se nedá zcela přesně specifikovat, zpravidla 2-3 hodiny.